Vapaaehtoiset luovuuden mahdollistajina

Kulttuuri; käsityö ja taide ovat ihmisoikeuksia vanhetessakin. Kädentaidot mahdollistavat luomisen iloa, onnistumisia, yhdessäolon hetkiä, merkityksellisyyden ja elämänhallinnan kokemuksia. Mielekkään tekemisen lisäksi kädentaidot ovat mielekästä aivojumppaa: ne tarjoavat kullekin sopivia älyllisiä ja taidollisia haasteita. 

Viime aikoina on noussut vahvasti esiin taiteen ja taiteilijoiden merkitys. Taiteilijoita on jalkautunut palvelutaloihin, ja monet ohjaajat käyttävät taidelähtöisiä menetelmiä. Taide ei kuitenkaan saavuta kaikkia. Aktiiviset ikäihmiset jaksavat osallistua moniin harrasteryhmiin, mutta kunnon heiketessä mahdollisuus osallistua vähenee. Perushoito vie henkilöstön ajan. Taiteilijoita ei riitä kaikkialle. Vapaaehtoisuuteen perustuvalla kansalaistoiminnalla, vertaistoiminnalla ja auttavalla vapaaehtoistoiminnalla on merkityksellinen rooli toimia näissä tilanteissa.

Eläkeliitossa vapaaehtoiset – jotka ovat itsekin ikäihmisiä, käyttävät esimerkiksi kädentaitomenetelmiä. Käsityö on monelle vuosikymmeniä kestänyt harrastus. Uudesta asiasta ei siis ole kyse. Toiminnan lähtökohtana on tasavertaisuus – vapaaehtoisen ei tarvitse olla käsityön tai taiteen asiantuntija. Tarkoituksena on hyödyntää kunkin omia kiinnostuksen kohteita ja jo olemassa olevia taitoja ja verkostoja. Niitähän ikääntyneillä riittää. 

Vapaaehtoistoiminnassa luova tekeminen on kuin yhteinen polku: Edetään autettavan ehdoilla, ollaan kanssakulkijoita, mahdollistajia, yhdessä kokijoita. Tekeminen ja osaamisen jakaminen antaa kokemuksia myös auttajalle; parhaimmillaan positiivisen luovuuden kehä saa omankin luovuuden ja motivaation puhkeamaan kukkaan.

Vapaaehtoiset saavat tukea jaksamiseensa erilaisista verkostoista. Eläkeliiton Elämää käsillä-projektissa järjestetään uusia kursseja, jotka antavat luovia virikkeitä, ohjausta ja välineitä esimerkiksi muistisairaiden kohtaamiseen. Käytännön vinkkien ohella tärkeää on myös vertaisten kohtaaminen ja omien kokemusten jakaminen. 

Luovuus on elämän suola. Erään käsityötä harrastavan sanoin: ”On tekemistä ja puuhaa, saa aikaan tarpeellista, joskus jopa kaunistakin, mutta myös sielu lepää.”

 

Marika Sarha, projektipäällikkö

Eläkeliiton Elämää käsillä-projekti