Eläkeliitto

RAY/Eloisa ikä

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Eläkeliitossa toimii 130 000 jäsentä, 20 piiriä ja 402 paikallisyhdistystä. Vapaaehtoistoimintaan osallistuu vuosittain reilu 11 000 henkilöä. Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja siellä on 25 työntekijää.

Eläkeliiton piirit toimivat yhdyssiteenä yhdistysten ja liiton välillä. Piirit tiedottavat, kouluttavat ja ohjaavat jäsenyhdistyksiään ja vastaavat alueensa toiminnan kehittämisestä. Paikallisyhdistyksissä järjestetään monipuolisia kerhoja, juhlia ja matkoja.

Eläkeliiton keskustoimiston keskeisiä tehtäviä ovat eläkeläisten edunvalvonta ja kentän toiminnan tukeminen. Keskustoimisto järjestää yhteistyössä piirien kanssa kulttuuritoimintaa ja liikuntapäiviä. Tärkeässä roolissa on myös Elämää käsilläapunen - auttava vapaaehtoistoiminta, joka tarkoittaa vapaaehtoistoimintaa, erilaisia vertaistukimuotoja ja sopeutumisvalmennusta. Eläkeliiton apunen - auttavaan vapaaehtoistoimintaan liittyvät kiinteästi erilaiset hankkeet, kuten Elämää käsillä. Muita käynnissä olevia hankkeita ovat Yhtäkkiä yksin, Erosta eheäksi, TunneMieli, TunneMusiikki ja Lähiverkko.

Eläkeliiton oman lomakeskuksen Opens external link in new windowLehmirannan tarjonta antaa jäsenistölle paljon ja niiden tarjoamat palvelut tukevat sosiaalisen palvelutoiminnan periaatteita.

 

Lisätietoja Eläkeliiton toiminnasta verkkosivuilla Opens external link in new windowwww.elakeliitto.fi