Luonnonmateriaalit

Luonto on monien mahdollisuuksien materiaalipankki ja myöskin merkittävä hyvinvoinnin lähde monelle suomalaiselle. Luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua, kutsutaan Green Care-toiminnaksi. Lisää tietoa Green care-menetelmästä saa esimerkiksi Vihreä veräjä-hankkeelta Elämää käsillähttp://www.vihreaveraja-hanke.fi/

Luonto tarjoaa laajan kirjon materiaaleja käsitöihin. Monia materiaaleja on tarjolla helposti itse keräten omasta lähimetsästä tai ojan pientareelta. Muista kuitenkin tarkistaa ennen keräämistä kuuluuko kyseisen materiaalin kerääminen jokamiehenoikeuksiin Elämää käsillähttp://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989). Joidenkin luonnonmateriaalien keräämiseen vaaditaan maanomistajan lupa, joitain materiaaleja ei saa kerätä ollenkaan ja toisia luonnonmateriaaleja taas saa kerätä pieniä määriä ilman lupaa.

Luonnonmateriaalien keruuseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyvää suomenkielistä kirjallisuutta löytyy nykyään melko paljon, joten sieltä kannattaa ammentaa ideoita omaan tekemiseen. Usein esimerkkien kautta oman lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudetkin näkee aivan uudessa valossa.

Esimerkkejä käsitöihin käytettävistä luonnonmateriaaleista:

 • Sammal
 • Varvut
 • Kävyt
 • Risut
 • Kepit
 • Havut
 • Paju
 • Olki
 • Kaisla
 • Ruoko
 • Tuohi
 • Kivet
 • Nahka
 • jne.