Elämää käsillä-verkkonäyttely

Elämää käsillä-peruskurssin harjoitustyö

Elämää käsillä-kotisivuille on avattu verkkonäyttely helmikuussa 2017 . Näyttelyssä halutaan esitellä tavallisten ihmisten osaamista käsityön ja taiteen saralla. Verkkonäyttelyyn pyydettiin lähettämään kuvia omista käsitöistä ja taideteoksista.

Luovuus ei lopu eläkkeelle jäämiseen vaan jatkuu koko elämän! Näyttelyn avulla myös muut kotisivuillamme vierailevat näkevät millaista luovuutta Eläkeliiton eri yhdistyksistä kumpuaa ja saa myös ideoita omaan luovaan toimintaansa!

Kuvasatoa on saatu verkkonäyttelyyn jo runsaasti, mutta otamme kuvia vastaan edelleen vuoden 2017 aikana sähköpostiosoitteeseen kuvat@elamaakasilla.fi tai kirjeitse osoitteeseen Eläkeliitto/Elämää käsillä, Kalevankatu 61, 00180 Helsinki. Kuvan yhteyteen pyydämme lähettäjiä kertovan oman ja yhdistyksensä nimen. Halutessaan myös tekniikasta tai tekemisestä voi kertoa.