Aluekoulutukset

Koulutuksien tavoitteena oli selventää vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteita, innostaa käyttämään omia käden taitoja ja mielikuvitusta sekä rohkaista toteuttamaan luovaa yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa. Koulutukset olivat suunnattu vapaaehtoistoimintaan osallistuville tai siitä kiinnostuneille sekä piirien ja yhdistysten vapaaehtoisvastaaville. Koulutusten kesto oli 1-2 päivää.

Aluekoulutuksia ei järjestetä enää, projektin päättymisen vuoksi keväällä 2018.