Käsinkosketeltavat muistot 2015 - työpajasarja muistisairaille ja heidän omaisilleen

Syksyllä 2015 Elämää käsillä-projekti, Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä ja Uudenmaan Muistiluotsi järjesti työpajasarjan, jossa painotettiin muistelua käsillä tekemisen kautta.

Työpajaan olivat tervetulleita muistisairaat ikäihmiset läheistensä kanssa. Suurin osa osallistujista tulivat Uudenmaan Muistiluotsin verkostojen kautta. Osallistujat pysyivät valtaosaltaan samoina koko työpajasarjan ajan, vaikka kukin kokoontumiskerta oli itsenäinen kokonaisuus.

Työpajat toteutettiin Suomen Lelumuseo Hevosenkengässä, Näyttelykeskus WeeGee:ssä, Tapiolassa.

Kullakin kokoontumiskerralla pyrittiin luomaan mukava tunnelma pitämällä aluksi esittäytymiskierros sekä juotiin kahvit. Jokaisella kerralla oli tarkkaan suunniteltu runko, joka kuitenkin jousti ryhmän tarpeiden mukaan. Tärkeintä oli kiireettömyys, selkeys ja hyvä tunnelma. Elämää käsilläKäsinkosketeltavat muistot-pilotin esittelyn PDF-tiedostona löydät täältä.

Kullakin kokoontumiskerralla oli oma teemansa:

1. Pelit, leikit ja lorut

 • Muisteltiin lapsuuden pelejä ja leikkejä
 • Koottiin yhdessä Onnimanni-runo joka oli tulostettu erillisille paperisuikaleille
 • Valmistettiin perinteinen lankapallo
 • Muisteltiin leikinaloitusloruja

2. Perinnelelut 

 • Muisteltiin lapsuuden leluja
 • Valmistettiin perinteinen krottimollikka
 • Taiteltiin paperilennokkeja ja kokeiltiin tarkkuuslennättämistä

3. Muistojen taulu

 • Muisteltiin lapsuuden kesiä
 • Merkattiin karttaan paikkakunnat mistä kukin on kotoisin ja mihin on muuttanut
 • Koottiin muistojen taulu leikaten ja liimaten pieniä kysymyskortteja ja kuvia, sekä kiiltokuvia yms.
 • Kukin esitteli lopuksi oman taulunsa

4. Joulu

 • Muisteltiin lapsuuden jouluja
 • Laulettiin joululauluja
 • Valmistettiin lankatonttu
 • Leikattiin silkkipaperista lumihiutaleita

Työpajakokonaisuuden päätteeksi osallistujien palautetta kerättiin palautelomakkeen avulla. Kaikkien vastaajien mielestä ryhmään oli mukava osallistua. Perusteena tälle mainittiin mm. tiivis, iloinen ja mukava tunnelma. Ilmassa oli huumoria ja ilonpurskahduksia. Muistelu, käsillä tekeminen ja laulaminen koettiin myös mielekkäänä ja ohjaajat ihanina. Muut ryhmäläiset koettiin saman henkisinä ja jos vastaaja kävi useammassa työpajassa, koettiin muut osallistujat tutuiksi muistisairaudesta huolimatta. Vastaajien mielestä työpajasarjoissa onnistunutta oli muun muassa niiden yhteisöllinen ja kotoisa tunnelma. Ohjelma oli tarkkaan harkittua ja monipuolista. Lapsuusajan muistelu koettiin mukavana, jota ympäristön virikkeellisyys inspiroi. Eräs vastaaja kertoi saaneensa työpajasarjoista ideoita myös kotona tehtäviin käsitöihin. 

Työpajasarjan pohjalta syntyi aineisto, jota voi käyttää sukupolvien yhteisiin muisteluhetkiin. Aineistot voit ladata tästä: