Minnen genom handarbete 2016 - Tour de Esbo

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, Eläkeliittos Elämää käsillä -projekt samt Nylands Minneslots ordnar i samarbete under hösten 2016 workshops för personer med minnessjukdom och deras närstående. I gruppen väcks gamla minnen till diskussion genom handarbete.

Workshops hösten 2016:

  • Må 5.9. kl 13-15 Lapsuuden pelit ja pelaaminen. Lelumuseo Hevosenkenkä, Hagalund. 
  • Må 19.9. kl 13-15 Muistoja koulumaailmasta. Entressen kirjaston Jukeboksi-tila, Esbo centrum. 
  • Må 3.10. kl 13-15 Muistojen puu. Sellon kirjaston Akseli-sali, Alberga. 
  • Må 17.10. kl 13-15 Lapsuuden lelut ja leikit. Ison Omenan palvelutorin kokoushuone 109, Mattby. 
  • Må 31.10. kl 13-15 Lapsuuden pelit ja pelaaminen. Palvelukeskus Puistokartano, Esboviken. 
  • Må 14.11. kl 13-15 Muistoja koulumaailmasta. Kalajärven kirjasto, Kalajärvi. 
  • Må 28.11. kl 13-15 Lapsuuden joulut. Lelumuseo Hevosenkenkä, Hagalund.
  • Må 12.12. kl 13-15 Barndomens jul. Mötesrummet 109 på Iso Omena servicetorg, Mattby.

 

Deltagandet är kostnadsfritt, kaffeservering. 

Anmälningar fr.o.m. 8.8.2016 (senast en vecka före varje gång): 

Nylands Minneslots/Tanja Koljonen, tfn 040-7433158

 

Mer information:

Hanna Jussila, Museilektor/Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, tfn 050-5900137, hanna.jussila@hevosenkenka.fi

Marika Sarha, Projektchef/Eläkeliitto, Elämää käsillä-projekt, tfn 040-7257346, marika.sarha@elakeliitto.fi

Tanja Koljonen, Minneshandledare/Nylands Minneslots, tfn 040- 7433158, tanja.koljonen@espoonmuisti.fi