Näppärät netissä

Pilotin tausta

Käsillä tekeminen on monelle ikäihmiselle rakas harrastus, jolla on lukuisten tutkimusten mukaan myös hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Toimintakyvyn ylläpidon lisäksi kädentaidot tukevat henkistä jaksamista. Ne mahdollistavat luomisen iloa, onnistumisia, yhdessäolon hetkiä sekä merkityksellisyyden ja elämänhallinnan kokemuksia.

Tietotekniikan käytöllä on todettu olevan samansuuntaisia vaikutuksia. Tietotekniikka tarjoaa myös kanavan, jolla voi pitää yhteyttä tuttaviin ja läheisiin, tutustua uusiin ihmisiin, osallistua toimintaan, seurata uutisia ja keskusteluja tai osallistua vapaaehtoistoimintaan jopa kotoa käsin välimatkoista huolimatta.

Monet ikäihmiset ovat kiinnostuneita tietotekniikasta. Kynnys laitteiden käytön aloittamiseen on kuitenkin monille suuri. Tekniikka on uutta. Laitteiden mahdollisuuksia ei osata hyödyntää, tai laitteita ei osata käyttää lainkaan. Tietotekniikkakurssit eivät ole suunniteltu erityisesti ikäihmisiä ajatellen. Niiden lähtökohta on usein hyvin tekniikkakeskeinen.

LähiVerkko- ja Elämää käsillä-projekti pohtivat yhdessä, voisiko tietotekniikan ja käsillä tekemisen teemoja yhdistää. Käsityö on monelle tuttua ja turvallista. Ehkäpä tutun asian kautta tuntematonta olisi helpompi lähestyä?

Pilotin kuvaus

Suunnittelun pohjalta syksyllä 2016 käynnistyi Näppärät netissä -pilotti  LähiVerkko- ja Elämää käsillä -hankkeiden yhteistyönä. Pilotti toteutettiin Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa. Pilotissa yhdistettiin käsillä tekeminen ja älylaitteiden käyttö. Tavoitteena oli kokeilla ja kehittää ryhmätoimintaa, jossa kiinnostavan harrastuksen kautta tutustutaan helpolla ja mukavalla tavalla tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen arjessa. Kohderyhmänä olivat yli 65-vuotiaat ikäihmiset pääkaupunkiseudulta.

Pilotissa tehtiin yhdessä perinteisiä käsitöitä, harjoiteltiin tiedon hakemista internetistä, työskentelyn valokuvaamista tietokoneella sekä kuvien jakamista sähköpostin sekä Instagram-sovelluksen kautta. Pilottiin osallistujat saivat halutessaan kurssin ajaksi testikäyttöön Samsung Galaxy Tablet -tietokoneet, joiden peruskäyttöä kurssin aikana harjoiteltiin käsitöiden avulla. Muutamalla osallistujalla oli käytössä oma taulutietokone. Oppilaat saivat kurssin ajaksi käyttöön pilottia varten luodun sähköpostiosoitteen sekä Instagram-tilin. Osallistujilta arvioivat oppimistaan ja pilottikurssin toteutumista sekä kurssin aikana että sen lopuksi. Näppärät netissä –kontaktikertojen jälkeen järjestettiin näyttely.

Aikataulu

Projekti toteutui suunnitellussa aikataulussa. Pilotin kurssikertojen sisältö ja oppimistavoitteet ovat tiivistettynä alla olevassa taulukossa.

Kokoontuminen tapahtui Kampin palvelutalossa kaksi tuntia kerrallaan.  Yhtä kokoontumiskertaa lukuun ottamatta kaikilla kokoontumiskerroilla oli mukana ohjaajia molemmista hankkeista.

Taulukon Näppärät netissä-toimintamallista löydät Elämää käsillätäältä.

Aiheeseen liittyvä verkkoseminaari Some, digikuvaaminen ja käsityöharrastus löytyy tallenteena Elämää käsillätäältä.

 
 
Kokoontumiskerrat: 

1. kokoontuminen

Henkilöstö esittäytyi, ja projektipäälliköt pitivät tervetuliaispuheen sekä kertoivat pilotin sisällöstä. Kurssimateriaali jaettiin osallistujille kurssikansioissa. Osallistujat tutustuivat toisiinsa pienen leikin avulla. Osallistujien osaamistaso selvitettiin sekä kyseltiin heidän odotuksiaan ja toiveitaan kurssin suhteen.  Jokainen kurssilainen sai käyttöönsä pilotin ajaksi Samsung -tabletin. LähiVerkko -projektin työntekijät opastivat osallistujia lainalaitteiden käyttöön. Lainalaitteista tehtiin osallistujien kanssa käyttösopimukset ja pilotin osalta kysyttiin kuvausluvat.   Ensimmäisellä kokoontumiskerralla olivat mukana kaikki pilotin ohjaajat.

2. kokoontumiskerta

Toinen kokoontumiskerta oli tietotekniikkapainoitteinen. Kotitehtävänä oli ollut kirjata ylös vaikeat ja uudet asiat taulutietokoneen kanssa. Havainnot ja ongelmat purettiin yhdessä ohjaajien kanssa. Kokoontumiskerran aiheena oli tiedonhaku hakukone Googlesta. Tiedonhaussa perehdyttiin sekä sanalliseen hakuun, kuvahakuun että videohakuun käsityöteemalla. Laitteen perustoimintoja kerrattiin. Kotitehtäväksi  annettiin etsiä Googlesta Elämää käsillä- hankkeen kotisivut ja Elämää käsilläryhmäryijyn teko-ohje

3.kokoontumiskerta

Kotitehtävä kerrattiin. Ohjeen ja ohjaajien avulla toteutettiin pienryhmissä työskennellen yksi yhteinen ryhmäryijy. Paikalla oli valokuvaaja Maarit Kytöharju, joka dokumentoi työskentelyä näyttelyä varten. Kokoontumiskerran tietotekninen osuus koostui valokuvaamisen opettelusta. Osallistujat harjoittelivat valokuvien ottamista, poistamista ja muokkaamista sekä valokuva-albumien muodostamista. Kotitehtäväksi osallistujat saivat harjoitella kuvien ottamista ja taitojen mukaan myös niiden lähettämistä tai jakamista. 

4. kokoontumiskerta

Neljännellä kokoontumiskerralla jatkettiin valokuvaamisen harjoittelua. Osallistujat tekivät Elämää käsilläpujotellun kulhon ja tekemisen ohessa kuvasivat omaa työskentelyään ja valmiita tuloksia. Kotitehtävänä oppilailla oli ollut omien käsitöiden kuvaaminen. Opetuskerralla opetettiin erilaisten sovellusten, kuten Pinterest, Instagram, Yle Areena, You Tube, asentaminen koneelle. 

5. kokoontumiskerta

Viidennellä kerralla perehdyttiin sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Osallistujille esiteltiin projektin oma Instagram-tili, opastettiin sen käytössä, perehdyttiin hastagin käyttöön ja harjoiteltiin kuvien lisäämistä Instagrammiin. Lisäksi tutustuttiin sosiaalisen median mahdollisuuksiin tiedonhakukanavana kädentaitojen osalta. Kotitehtävänä oli lähettää sähköpostin kautta ohjaajalle kuva omasta käsityöstä. 

6. kokoontumiskerta

Kokoontumiskerran aiheena oli tiedonhaku You Tube -videopalvelusta, oman työskentelyn kuvaaminen sekä kuvien jakaminen. Osallistujat hakivat hakusanoilla “Elämää käsilläcircus cirkör knitting “ videon, jonka he katsoivat omilta koneiltaan. Pohjustuksen jälkeen ryhmä muodosti yhdessä elävän neulekoneen, joka työsti kaikkien käsien avulla isoa neuleverkkoa. Verkko kuvattiin ja kuvia lisättiin Instagrammiin. Kotitehtäväksi tuli kokeilla omien kuvien lisäämistä pilotin Instagram -tilille. 

7.kokoontumiskerta

Seitsemäs kokoontumiskerta oli kädentaitopainoitteinen. Tietotekniikkaharjoitteena etsittiin You Tube -videopalvelusta kankaanpainotyötä pohjustava video hakusanojen “Elämää käsilläfood stamping “ avulla. Käsityönä tehtiin kankaanpainotekniikalla tiskirätti. Kuviot työstettiin vihannesten ja hedelmien avulla. LähiVerkko -hankkeen ohjaajat neuvoivat hyvän salasanan ominaisuuksiin ja eri palveluihin kirjautumiseen. Instagrammin käyttöä kerrattiin ja opastettiin vuorovaikutukseen sovelluksessa. Kotitehtäväksi tuli harjoitella tykkäämistä ja kommentoimista Instagram-sovelluksessa. 

8. kokoontumiskerta

Viimeisellä kokoontumiskerralla osallistujat palauttivat lainalaitteensa. Osallistujat olivat tuoneet pyydetysti töitä pilotin näyttelyä varten. Loppupalaute osallistujilta kerättiin suullisessa muodossa sekä tilkkutäkkiarvioinnin avulla. Osallistujat arvioivat omaa oppimistaan kirjallisessa muodossa kaavakkeen avulla. Arviointitilaisuus kuvattiin videolle.

Pilotin loppunäyttely järjestettiin Kampin Palvelukeskuksessa. Näyttely koostui oppilastöistä sekä Maarit Kytöharjun valokuvateoksista. Pilottikurssilaiset osallistuivat näyttelyn avajaisiin.

 

Pilotin toteutuneet tulokset

Tavoitteiden mukaisesti osallistujat oppivat taulutietokoneen käytön perustaidot ja -tiedot. Pilottiin osallistujat saivat lisää rohkeutta tietokoneen käyttöön ja kynnys kokeilla uusia sovelluksia ja tekniikoita madaltui. 

Kaikki osallistujat oppivat pilotin aikana uusia kädentaitoja sekä eri mahdollisuuksia etsiä kädentaitoihin liittyvää tietoa internetistä. Pilotin aikana opeteltiin valokuvaamaan omia käsitöitä sekä jakamaan kuvamateriaalia joko sähköpostitse tai Instagram-sovelluksen kautta. Itse käsin tehty työ on tärkeä, ja omien tuotosten jakaminen kanssaihmisille luo lisää merkityksellisyyden tunnetta sekä yhteisöllisyyttä sosiaalisessa mediassa. 

Omien taitojen ja osaamisen näyttäminen kuvina ryhmässä tuotti mielihyvää ikäihmisille. Kädentaidot yhteisenä mielenkiinnon kohteena sekä uuden oppimisen haaste saivat ryhmääntymisen aikaan. Osallistujat olivat innolla mukana ja iloitsivat onnistumisistaan.