Valoa kohtaamisista

LUOVUUS… KUN AVAAT KÄTESI, AVAAT MYÖS MIELESI.

Valoa kohtaamisista -työpajoissa pohdittiin ympäröivää maailmaa taiteen keinoin. Mitä ikäihmiset haluaisivat sanoa taiteen keinoin omasta näkökulmastaan tai esimerkiksi yhdessä nuorten kanssa? Onko alueella jotain erityistä, josta halutaan kertoa muille? Onko tarvetta muutokseen - jos on niin millaiseen? 

Valoa kohtaamisista –verkosto järjesti ympäristötaiteen työpajoja Tampereella syksyllä 2015 sekä tapahtumaviikon   4.-7.11.2015 välisenä aikana. Viikko oli osa Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen viikkoa. Toimintaa tuki Elämää käsillä –projektin tuottama Valoa kohtaamisista –kädentaitojen opas, jonka löydät Elämää käsillätäältä.

Valoa kohtaamisista –työpajoja järjestettiin useissa eri paikoissa ympäri kaupunkia. Ympäristötaideryhmiä kokoontui Tampereella Kuusela-, Keinupuisto-, Taatala- ja Kaukaharjukeskuksessa. Taidetta omaan lähiympäristöön voivat tulla luomaan lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset. Tapahtumaviikolla järjestettiin myös avoimien ovien päiviä. 

Elämää käsillä -projekti järjesti maksuttoman Valoa kohtaamisista –pajan ikäihmisille. Pajassa keskusteltiin omista juurista käsityön ja taiteen keinoin. Tapaamiset järjestettiin Marttalassa. Kokonaisuuden päätti yleisötyöpaja 7.11.2015 Vapriikissa. Se liittyi Postimuseon Liikkeelle! Uuteen kotiin-näyttelyyn. Työpajassa oli mahdollisuus valmistaa mm. keppihevosia ja krottimollikoita eli riepunukkeja.

Likioma -projekti järjesti lisäksi pop up -työpajoja 8.10.2015 ja 5.11.2015 Härmälän K-marketilla sekä käsityön merkityksistä seminaarin 4.11.2015 Werstaan auditoriossa.

Näiden lisäksi myös Tampereen Kaupunkilähetyksen yksiköt olivat mukana toiminnassa. Koskikotikeskuksen palvelukeskus järjesti taidetapahtuman 5.11.2016. Tapahtumassa ikääntyneet, päiväkotilaiset ja ohikulkijat virkkasivat käsin yhteistä isoa verkkoa Koskikotikeskuksen aulan ikkunaan. Teos loisti ikkunassa antaen valoa syksyn pimeyteen Rongan puistossa. Noin 50 Tampereen yliopiston Kasvatustieteen yksikön opiskelijaa oli myös apuna työpajatoiminnassa.

Tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä olivat mukana Elämää käsillä-projekti, Likioma-projekti, Lähiverkko-projekti, Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Tampereen Kaupunkilähetys ry, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy ja Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen yksikkö.

Pilotissa järjestettiin laajasti hyvin erilaisia ympäristötaiteen työpajoja. Tapahtumakokonaisuuteen osallistui noin 660 henkeä. Yhteistyöverkoston toiminta oli onnistunutta. Tapahtumaviikolla tehtyjen arviointien perusteella myös ikäihmiset olivat tyytyväisiä työpajoihin ja heidän osallisuutensa vahvistui. Toiminta tuki myös ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pajoissa tehtiin yhteistyötä paikallisten asukkaiden, päiväkotilapsien ja opiskelijoiden kanssa, joten yhteisöllisyys oli vahvasti läsnä. Ikäihmiset saivat näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja lehtijuttujen kautta. Yhteistyö erilaisten toimijoiden kesken sekä taiteen tekemiseen vahvistui.