Vapaaehtoinen auttaa muita jaksamaan

RAY/Eloisa ikä

Ympärillämme on paljon ihmisiä, jotka kaipaavat seuraa ja tukea. Koskaan ei ole liikaa niitä, jotka kuuntelevat ja auttavat. Vapaaehtoistoiminta tuo hyvän mielen sekä auttajille että autettaville. Auttavan vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tarjota tukea ja apua eri elämäntilanteisiin. Auttava vapaaehtoistoiminta on yksi Eläkeliiton suurimmista ja tärkeimmistä toimintamuodoista. Tuhannet eläkeliittolaiset sisällyttävät arkipäiviinsä palkatonta auttamistyötä. Vuonna 2013 toimintaan osallistui 10 843 vapaaehtoista.

Eläkeliitossa vapaaehtoistoimintaan osallistutaan kaikilla järjestön kolmella toimintatasolla: yhdistyksissä, piireissä ja liitossa. Yhdistyksissä toteutetaan varsinainen vapaaehtoinen palvelutoiminta. Piirien ja liiton tehtävänä on luoda yhdistystasolla edellytyksiä vapaaehtoistoiminnalle, esimerkiksi järjestämällä alueellisia ja valtakunnallisia vapaaehtoistoiminnan kursseja. Eläkeliiton järjestämän vapaaehtoistoiminnan koulutuksen tavoitteena on antaa uusia valmiuksia ja voimia vaativaan työhön sekä tukea vapaaehtoisten jaksamista. Lisäksi Eläkeliitossa toimii Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia vapaaehtoistoimintaa tukevia kehittämishankkeita, joiden puitteissa järjestetään koulutusta vapaaehtoisille.

Vuosittain järjestetään vapaaehtoistoiminnan vastaavien tapaaminen. Tapaaminen lisää valmiuksia vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä omaan jaksamiseen vapaaehtoistoiminnassa.
Elämää käsillä –hanke antaa antaa virikkeitä kädentaitojen käyttöön auttavassa vapaaehtoistyössä. Auttavaan vapaaehtoistyöhön annetaan myös omia koulutuksia. Lisätietoja auttavasta vapaaehtoistoiminnasta saa Eläkeliiton keskustoimistosta: Peruskoulutukset: Katja Harinen puh. 040 7257 340 tai sähköpostitse katja.harinen@elakeliitto.fi

Työnohjaukselliset koulutukset: Annika Toivoniemi-Matsinen puh. 040 7257 806 tai sähköpostitse annika.toivoniemi@elakeliitto.fi.

Lähde: Opens external link in new windowhttp://www.elakeliitto.fi/toiminta/sosiaalinen+palvelutoiminta/vapaaehtoistoiminta/