Kädentaidot, taide ja luovuus vapaaehtoistyössä

Kädentaitoja, taidetta ja luovuutta voi toteuttaa vapaaehtoistoiminnassa monin eri tavoin. Vapaaehtoisen ei tarvitse olla taiteen tai käsityön ammattilainen voidakseen hyödyntää luovia menetelmiä. Taiteen ihanuus piilee juuri siinä, ettei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa käyttää materiaaleja, tekniikoita ja omia ideoita. Tärkeintä on säilyttää ihmettelevä ja avoin mieli. Yritysten, erehdysten, löytöjen ja onnistumisten kokeminen yhdessä on toiminnan parasta antia niin vapaaehtoiselle kuin osallistujillekin.

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointia vahvistava vaikutus perustuu elämykselliseen luovaan kokemiseen, joka vahvistaa ihmisen identiteettiä ja itsetuntoa, lisää vuorovaikutusta, aktivoi kanssakäymiseen ja synnyttää elämänhallintaa vahvistavaa yhteisöllisyyttä. Taiteen ja kulttuurin on viime vuosien tutkimuksissa todettu vaikuttavan myönteisesti myös muisti- ja aivotoimintoihin sekä fyysiseen terveyteen.

Vapaaehtoistoiminnassa käytettävät materiaalit ja tekniikat kannattaa miettiä kullekin ryhmälle sopiviksi. Laitosvierailujen kohdalla niiden tulisi olla riittävän helppoja ja mieluiten sovellettavissa fyysiseltä toimintakyvyltään eritasoisille tekijöille.

Yksinkertaisille tekniikoilla ja materiaaleilla voidaan saada hienoja lopputuloksia esimerkiksi tekemällä yhdessä osista kokonaistaideteos kaikille yhteiseen oleskelutilaan tai pihaan. Joukossa on voimaa. Yhdessä tehdyn ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä suunnitellun kokonaisuuden toteuttaminen vahvistaa myös kokemusta osallisuudesta ja tuo esiin yksilön arvokkaan panoksen.

Kädentaitojen äärellä tapahtuvassa kohtaamisessa on tärkeää muistaa tasavertaisuus. Vapaaehtoinen ei ole opettaja vaan kanssatekijä ja innostaja, joka mahdollistaa yhteisen taidehetken. Suunnitelma on hyvä olla, mutta siitä kannattaa olla myös valmis luopumaan, jos ryhmän toiveet ja luovuus näyttävät johtavan toiseen suuntaan. Kanssakäymisessä kannattaakin keskittyä ryhmän vahvuuksiin. Jos muisti ei enää olekaan entisensä, on jäljellä kuitenkin kyky elää ja kokea juuri tämä hetki. Voimme kenties vielä rakentaa sillan tunteiden muistiin; väreihin, tekstuureihin ja tunnelmiin.

Opens internal link in current windowVinkkejä löydät esimerkiksi tästä linkistä

 

Lähteet:

Taidetta ikä kaikki - Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. 2010.Toim. Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta. Helsingin Kulttuurikeskus.