Minustako ryhmänvetäjä?

Kädentaitoryhmän perustaminen pähkinänkuoressa

Perusasioita

 • Eläkeliitossa käytännön vapaaehtoistoimintaa organisoidaan paikallisyhdistyksissä.
 • Yhdistyksen hallitus päättää toiminnan käynnistämisestä.
 • Ennen hallituksen päätöstä auttavaa vapaaehtoistoimintaa ei kannata aloittaa mm. vakuutusasioiden takia. Lisätietoja vapaaehtoisten vakuutuksista voitte tiedustella Eläkeliiton toimistolta.

Toiminnan käynnistäminen omalla paikkakunnalla 

Selvitä aluksi seuraavat asiat:

 • Millaista toimintaa paikkakunnalla jo on?
 • Mihin on tarvetta? Mitkä ovat omat vahvuutesi?
 • Löytyisikö kaveria, joka voisi jakaa vastuun?
 • Millaiset tilat tarvitaan ja mistä sellaisia voi tiedustella?

   

  • Palvelukodit, kaupungin kulttuuritoimi, kerrostalon kerhohuoneet, pankkien tilat, tuttavan autotalli, oma olohuone tms.
 • Kuinka ja kuka voi osallistua toimintaa?
 • Tehdäänkö yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa? → Ole suoraan yhteydessä kyseiseen organisaatioon ja pohtikaa yhdessä toiminnan mahdollisuuksia.

Miten saan ryhmään osallistujia?

 • Ryhmän toiminnasta tulee tiedottaa, jotta ihmiset tietävät toiminnastasi:
  • Mieti ketkä kaikki voivat osallistua ryhmään ja kuinka monta osallistujaa toimintaan voi osallistua?
  • Tiedota ryhmän olemassaolosta ja kokoontumisesta kirjeillä, ilmoitustauluilla tai yhdistysten kautta paikallislehden järjestöpalstalla.
  • Älä unohda myöskään suullista tiedottamista!
  • Kerro tiedotteessa miten ryhmä toimii, missä ja milloin.
  • Jos toimintaan pitää ilmoittautua etukäteen kerro se selkeästi ja määrittele kohderyhmä, ryhmäkoko, ilmoittautumisaika ja -tapa.
 • Ensimmäinen kokoontumiskerta kannattaa käyttää yhteiseen ideointiin. Vastuuhenkilöt voivat tehdä esimerkiksi idearungon etukäteen, jota yhdessä muokataan ryhmän tarpeita vastaavaksi.

Varmista ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa:

 • Että kokoontumistilat ovat saavutettavat ja esteettömät.
 • Että työskentelytila ja käytettävät työvälineet ovat turvallisia. Riittävä valo on tärkeä!
 • Että ryhmäkoko on tarpeeksi pieni. Ohjaajien määrä on oltava aina suhteessa ryhmän kokoon.
 • Että kokoontumiskerralla on selkeä rakenne. Testaa tehtävät etukäteen ja luovu ideastasi jos se vaikuttaa kohderyhmälle hankalalta. Samalla voit testata ajankäytön. Mieti myös taukojen paikat.
 • Laadi tarvittaessa selkeät kirjalliset ohjeet, mutta selväsanaiset suulliset ohjeet ovat myös tärkeitä! Joskus on hyvä edetä ryhmässä yhdessä vaihe vaiheelta, joskus taas on parempi että kukin etenee ryhmässä omaan tahtiin.

Opintoryhmän taloudellinen tuki

Maaseudun Sivistysliitosta (MSL) on Eläkeliittoon kuuluvien mahdollista hakea tukea opintoryhmätoiminnasta aiheutuviin menoihin. Tukeen oikeutetun opintoryhmän voi perustaa vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä. Kokoontumiskertoja tulee olla vähintään viisi ja oppitunteja vähintään kymmenen. Opintotunti on pituudeltaan 45 minuuttia.

Tukeen oikeutettujen menojen tulee olla opiskeluun liittyviä ja ajoittua opiskeluajalle. Opintomenoja voivat olla esim. ohjaajan matkakulut, ulkopuolisille maksetut tila- ja laitevuokrat sekä opiskeluun liittyvät opintoaineistot, lehdet, kirjat, välineet ja toimistotarvikkeet. 

Lisätietoja ja lomakkeita MSL Opintotoiminnasta  Elämää käsillähttp://msl.fi/opintopalvelut/opintoryhmat/